Cjenonik stomatoloških usluga

Na ovoj stranici možete pregledati cjenovnik stomatoloških usluga ordinacije Dental Studio Pržno. 

NAPOMENA: Cjenovnik je podložan promjenama, tako da vam savjetujemo da cijene za određene stomatološke usluge provjerite pozivom na brojeve:  +38267244418 i +38269244418

 UslugaCijena
1.Stomatološki pregled20,00€
2.Prva pomoć25,00€
3.Aplikacija lijeka25,00€
4.Kompozitni ispun jedna površina40,00€
5.Kompozitni ispun dvije površine45,00€
6.Kompozitni ispun tri površine50,00€
7.Glass ionomer ispun30,00€
8.Kompozitna faseta60,00€
9.Terapija karijesa25,00€
10.Kompozitna nadogradnja60,00€
11.Fiberglas kočić30,00€
12.Fiberglas kočić sa nadogradnjom60,00€
13.Zalivanje fisura25,00€
14.Uklanjanje zubnog kamenca, poliranje i pjeskarenje50,00€
15.Obrada parodontalnog čepa15,00€
16.Laserska obrada parodontalnog čepa30,00€
17.Privremena krunica40,00€
18.Merilend most50,00€
19.Metalo keramička krunica135,00€
20.Cirkon keramička krunica250,00€
21.Keramička faseta250,00€
22.Totalna proteza300,00€
23.Vizil proteza500,00€
24.BioHPP proteza650,00€
25.Reparatura proteze50,00€
26.Dodavanje jednog zuba u protezu50,00€
27.Liječenje jednog kanala40,00€
28.Liječenje dva kanala60,00€
29.Liječenje tri kanala80,00€
30.Revizija kanala po posjeti30,00€
31.Punjenje jednog kanala korijena zuba25,00€
32.Punjenje dva kanala korijena zuba30,00€
33.Punjenje tri kanala korijena zuba35,00€
34.Definitivno punjenje jednog kanala40,00€
35.Definitivno punjenje dva kanala45,00€
 UslugaCijena
1.Stomatološki pregled20,00€
2.Prva pomoć25,00€
3.Aplikacija lijeka25,00€
4.Kompozitni ispun jedna površina40,00€
5.Kompozitni ispun dvije površine45,00€
6.Kompozitni ispun tri površine50,00€
7.Glass ionomer ispun30,00€
8.Kompozitna faseta60,00€
9.Terapija karijesa25,00€
10.Kompozitna nadogradnja60,00€
11.Fiberglas kočić30,00€
12.Fiberglas kočić sa nadogradnjom60,00€
13.Zalivanje fisura25,00€
14.Uklanjanje zubnog kamenca, poliranje i pjeskarenje50,00€
15.Obrada parodontalnog čepa15,00€
16.Laserska obrada parodontalnog čepa30,00€
17.Privremena krunica40,00€
18.Merilend most50,00€
19.Metalo keramička krunica135,00€
20.Cirkon keramička krunica250,00€
21.Keramička faseta250,00€
22.Totalna proteza300,00€
23.Vizil proteza500,00€
24.BioHPP proteza650,00€
25.Reparatura proteze50,00€
26.Dodavanje jednog zuba u protezu50,00€
27.Liječenje jednog kanala40,00€
28.Liječenje dva kanala60,00€
29.Liječenje tri kanala80,00€
30.Revizija kanala po posjeti30,00€
31.Punjenje jednog kanala korijena zuba25,00€
32.Punjenje dva kanala korijena zuba30,00€
33.Punjenje tri kanala korijena zuba35,00€
34.Definitivno punjenje jednog kanala40,00€
35.Definitivno punjenje dva kanala45,00€